ანტიკორუფციული მოძრაობა

acmdl
EnglishGeorgian

აუხდენელ ოცნებად ქცეული მეტროსადგური გოცირიძე!

გასულსაუკუნეში, 1987 წელს ევროპაშიყველაზეცნობილირკინიგზისგვირაბის (ე.წ ევროგვირაბი) მშენებლობა დაიწყო, რომელიცლა-მანშისსრუტისქვეშგადისდა 51 კილომეტრისიგრძისაა, ევროგვირაბი ერთმანეთთან აკავშირებს კონტინენტურ ევროპასა და ბრიტანეთის კუნძულებს. მშენებლობის დაწყებიდან 3 წელიწადში კი,ფრანგიდაბრიტანელიმშენებლებიგვირაბშიერთმანეთსშეხვდნენ.

ამდროს, 21 საუკუნეში, თანამედროვეტექნოლოგიებისსაუკუნეში, თბილისისმერიამდაკახიკალაძემ 2 წლისწინდაწყებულიმეტროსადგური,,გოცირიძის” რეაბილიტაციავერდაასრულეს.

თბილისისმერიამშეცვალაკომპანია, აუქციონისგარეშეშეარჩიამეორე კომპანია, დახარჯადამატებით მილიონობითლარიდაამ ყველაფრის შედეგი-დაუსრულებელიმეტროსადგურია.

 თბილისის მერმა კახი კალაძემ, ამ საკითხზე გაკეთებულ კომენტარში საკუთართავსწარმატებულიმენეჯერი უწოდა, ხოლოოპონენტებს კი ,,კეზეროვიჩები“.

ა/წ 1 ნოემბერს, ანტიკორუფციული მოძრაობის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლაშა ფარულავამ, მეტროსადგური გოცირიძესთან ბრიფინგი გამართა და მეტროსადგურის დაუსრულებელი სამუშაოები გააპროტესტა, ვინაიდან მეტროსადგური “გოცირიძე” ორწელზემეტიამგზავრებსვერემსახურება, ხოლობაქანზედაგეგმილისამუშაოებიჯერ კიდევარდასრულებულა.

თბილისის მერიამ და თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ მეტროსადგური გოცირიძის რეაბილიტაციის შესახებ ტენდერი 2018 წელს გამოაცხადეს, თუმცა ორი წლის განმავლობაში კომპანია ვერ შეარჩიეს.

2020 წელს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ ხელშეკრულება გაუფორმა უცხოურ საწარმოს ,,კაიზენის’’ ფილიალს, რომელმაც დაკისრებული მოვალეობა ვერ შეასრულა, მუნიციპალურმა სატრანსპორტო კომპანიამ სამუშაოებისვადაარაერთხელ გადაუწია, (ჯამში 6 თვით), თუმცა უშედეგოდ, სამუშაოებისნაწილიმაინცშეუსრულებელიდარჩა.

სატრანსპორტო კომპანიამ ახალი კომპანიის დაჩქარებული წესით შერჩევასთან დაკავშირებით შესყიდვების სააგენტოს წერილობით მიმართა, რათა აუქციონის გარეშე კომპანიის შერჩევის უფლება მიეცათ, რის შედეგადაც პირდაპირიხელშეკრულება, გამარტივებული წესით, 2021 წლის 11 ნოემბერს, შპს ,,მამისონთან’’გაფორმდა,ხელშეკრულებისმიხედვითსამუშაოები 7 თვეშიუნდადასრულებულიყო, მაგრამ აღნიშნულისამუშაოებისდასრულებამაც 2022 წლისოქტომბრისბოლომდე გადაიწია.

2022 წლის ოქტომბერიც მიილია და ნოემბერი დაიწყო, მეტროსადგური ,,გოცირიძე’’ დაუსრულებელია და მგზავრებს ვერ ემსახურება. ადგილობრივ მცხოვრებლებს წლებია უჭირთ დედაქალაქში გადაადგილება, უწევთ რამოდენიმე ტრანსპორტის გამოცვლა, ხოლო თბილისის მერია კონკრეტულ თარიღსაც ვერ ასახელებს: თუ როდის მიიღებს მგზავრებს მეტროსადგური.

,,თბილისის მერიის უპასუხისმგებლობისა და თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის გულგრილობის შედეგია დაუსრულებელი მეტროსადგური გოცირიძე, სადაც სამუშაოები 2 წელზე მეტია მიმდინარეობს. კახა კალაძის უწყება, დედაქალაქის მუნიციპალიტეტი გადაიქცა ბიძინა ივანიშვილის ქარვასლად, სადაც ნაცვლად თბილისელებზე ზრუნვისა, მთავარი ამოცანა: ტენდერების კორუფციული გზით, აუქციონის გარეშე განაწილებაა. სწორედ ამის შედეგად, დედაქალაქში გვაქვს სატრანსპორტო კოლაფსი’’.