8 თებერვალს 13:00 საათზე ანტიკორუფციულმა მოძრაობამ საქართველოს
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან
განცხადება გააკეთა.

8 თებერვალს 13:00 საათზე ანტიკორუფციულმა მოძრაობამ საქართველოსენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთანგანცხადება გააკეთა. ანტიკორუფციული მოძრაობის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ლაშა ფარულავააცხადებს:„2021 წელს სემეკმა მოსახლეობას გაუზარდა კომუნალური გადასახადები,რომელიც თითოეულ ჩვენს თანამოქალაქეს ყოველთვე დამოკლეს მახვილივითგვადევს კისერზე. ეპიდემიისგან გამოწვეულმა კრიზისმა და არასწორმასამთავრობო პოლიტიკამ ხალხი გააღარიბა. ქვეყანაში ყოველი მეხუთე ბავშვიშიმშილობს. ამ დროს სემეკის 5 წევრმა გაჭირვებული ხალხის ხარჯზე მოაწყოკომფორტი, 2021 წელს …

8 თებერვალს 13:00 საათზე ანტიკორუფციულმა მოძრაობამ საქართველოს
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან
განცხადება გააკეთა.
Read More »